Kestävän tulevaisuuden tutkija |
väitöskirja tutkija | YTM & MSc
Varavaltuutettu | varapuheenjohtaja

Jatkuvaan kasvuun perustuva talouspolitiikka on yksi merkittävimmistä ilmasto- ja ympäristökriisin juurisyistä. Tutkin transformaatiota kestävään talouteen, teknologioiden ja innovaatiopolitiikan roolia siinä, sekä kasvun jälkeistä taloutta.

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Tutkin kestävän talouden ruohonjuuritason alotteita globaalissa etelässä, ja niiden suhteita innovaatiopolitiikkaan ja teknologiaan.

Kuvassa Riina Bhatia huonekasvin vieressä
tutkimus:

Kestävä talous ja transformaatio

Kestävän tulevaisuuden ja talouden tutkimus.

politiikka:

Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, Vihreät

Tulin valituksi varavaltuutetuksi vuonna 2021. Toimin varsinaisena jäseneneä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa, HUS:in tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenenä, sekä Vihreiden puoluevaltuuston varajäsenenä.

aktivismi:

Rethinking Economics
Suomi

Olen Suomen Rethinking Economics järjestön perustajajäsen, ensimmäinen puheenjohtaja ja nykyinen varapuheenjohtaja. Rethinking Economics pyrkii monipuolistamaan taloustieteen opetusta, ja talouskeskustelua yhteiskunnassa.