Riina Bhatia 217

Välbefinnande inom miljöns gränser

Jag är Riina Bhatia, forskare i hållbar framtid och kandidat i riksdagsvalet. Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill bidra till att skapa en ekologiskt hållbar välfärdsstat.
 
Ekonomisk politik baserad på kontinuerlig tillväxt är en av de viktigaste grundorsakerna till klimat- och miljökrisen. Samtidigt är grundelementen i vår välfärdsstat i kris som följd av den högerorienterade åtstramningspolitiken. Det är dags att ändra på detta och göra ekonomin verkligen hållbar – både socialt och ekologiskt.

Hörnstenarna i en ekologisk välfärdsstat är miljö- och klimat hållbarhet, lycka, välbefinnande, en garanterad rimlig levnadsstandard, meningsfulla mänskliga relationer, en känsla av tillhörighet och förmågan att uttrycka sig själv.
 
Valdagen är 2.4.2023. Du kan röstä mig i Helsingfors med numret 217!

– Riina

Mina teman

Miljö: Planetära gränser och ekologisk hållbarhet

Mänsklig aktivitet måste hålla sig inom planetens gränser. Ekonomisk politik baserad på kontinuerlig tillväxt är en av de viktigaste grundorsakerna till klimat- och miljökrisen. Det är dags att ändra på detta och göra ekonomin verkligen hållbar

Ekonomi: Från kontinuerlig tillväxt till hållbart välbefinnande

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs betydande investeringar i förändringen av ekonomiska strukturer, samt i människors kompetens och välbefinnande. Istället för nedskärningspolitiken behöver vi reformera ekonomin med investeringar, brett samarbete och satsningar i välmående, med vilka vi tar hand om planeten och människorna.

Framtid: Rättvisa och jämlikhet

Omställningen mot en ekologiskt hållbar framtid kräver stora omvälvningar i vårt sätt att konsumera och arbeta. Det är nödvändigt att se till att denna övergång är rättvis i Finland och i världen. Förutom människocentrerad hållbarhet måste rättvisa för flera arter tas hand om.