Kesä 2055 – minun tulevaisuuteni

Kiireinen ja äänekäs Mannerheimintie on muuttunut vehreäksi ja rauhalliseksi kaupunkikaduksi. Kuulen lintujen laulun ja lehtien havinan kesäisessä tuulessa. Keskustan autoilua alettiin rajoittaa noin vuosikymmen sitten, ja kaduilla on nyt enemmän tilaa kulkea kävellen ja pyöräillen. Melusaasteen vähenemisen lisäksi kaduilla vallitsee nyt kiireettömyys.

Talous tarvitsee feminismiä!

Talouskäsityksemme ei huomioi sukupuolittuneita rakenteita ja talouden aiheuttamaa eriarvoisuutta. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa nykyinen talousjärjestelmä samaan aikaan sekä hyötyy sukupuolten välisestä epätasa-arvosta että tuottaa eriarvoisuutta. Feministinen talous tekee näkyväksi naisten tekemän palkattoman työn määrän, ja talousjärjestelmän sukupuolittuneen syrjinnän, erityisesti työelämässä ja palkkauksessa.

Rajallisella pallolla ei voi olla rajatonta kasvua

Meidän pitää ajatella uudelleen suhteemme talouskasvuun. Miksi? Ensinnäkin, talouskasvu on yksi ilmasto- ja ympäristökriisin juurisyistä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että kaikki talouskasvu pohjautuu tällä hetkellä vahvasti fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden kulutukseen. Toiseksi, vaikka talouskasvua pidetään edellytyksenä hyvinvoinnin ylläpitämiselle, pyrkimys luoda kasvua hinnalla millä hyvänsä itse asiassa heikentää hyvinvointia. Samalla kun globaalissa pohjoisessa elämme ihmiskunnan vaurainta aikaa, ovat hyvinvoinnin mittarit täällä kääntyneet laskuun erityisesti mielenterveysongelmien lisääntymisen takia.