Talous tarvitsee feminismiä!

Talouskäsityksemme ei huomioi sukupuolittuneita rakenteita ja talouden aiheuttamaa eriarvoisuutta. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa nykyinen talousjärjestelmä samaan aikaan sekä hyötyy sukupuolten välisestä epätasa-arvosta että tuottaa eriarvoisuutta. Feministinen talous tekee näkyväksi naisten tekemän palkattoman työn määrän, ja talousjärjestelmän sukupuolittuneen syrjinnän, erityisesti työelämässä ja palkkauksessa.